Home

Restorani

Bistro-pizzeria “Fenix”

Sv. Križ 29
Milanovac
033 731 578

Caffe bar “Dora”

Trg kralja Tomislava 2
Virovitica
033 721 877

Kavana “Nova”

Trg kralja Tomislava 8
Virovitica
033 725 726
033 801 801

KTC restoran “Luka”

Virovitica
033 725 222

Pečenjarnica “Marina”

S. Radića 30
Virovitica
033 725 301

Pečenjarnica “Ribice”

Gradska tržnica
Virovitica
033 722 411

Pizzeria “Šećer”

M. Gupca 172
Virovitica
033 727 418

Restoran “Bečki dvori”

Bečka 12
Virovitica
033 730 301

RESTORAN “Bilogorski dvori”

Bilogorska 22a
Virovitica
033 726 699

Restoran “Bistro Barun”

Osječka 148
Virovitica
033 787 000

Restoran “Dvorac”

Gradski dvorac
Virovitica
033 722 721

Restoran “Intermezzo”

J. Runjanina 1
Virovitica
033 725 550

Restoran “MFM”

Rusanova 10
Virovitica
033 722 224

Restoran “Mozart” ****

Kinkovo bb
Špišić Bukovica
033 801 000
www.hotelmozart.hr

Restoran “Stara Virovitica”

M. Gupca 58
Virovitica
033 725 970

Hotel “Šulentić”

30. svibnja 100
Milanovac
033 731 282

Restoran “Tea”

Nazorova cesta bb
Korija
033 716 662

Restoran-prenoćište Virginia

Nazorova cesta 95
Korija
033 738 222
www.smiljanec-korija.hr